Ponúkame Vám:


 •  dopravné a zasielateľské služby v preprave voľne ložených a sypkých materiálov

 •  predaj triedených druhov uhlia a hnedouhoľných brikiet s dovozom k vám domov

 
 
 
 
Zabezpečíme Vám prepravy:
 
 
   •  veľkoobjemovými sklápacími návesmi a súpravami do 75 cbm
 
   •  návesmi s posuvnou podlahou 70 - 90 cbm
 
   •  poľnohospodárskych produktov ako obilie, repka, kukurica, slnečnica ...
 
   •  uhlia, štrkov, pieskov, kameniva ...
 
   •  železného šrotu, farebných kovov a iných druhotných surovín

 
 

Kontakt

GRIMMEL, s.r.o.
Obuvnícka 3
971 01 Prievidza
Tel.: +421 918 568 110 , +421 908 811 847
Email: info@grimmel.sk

Predaj uhlia a brikiet

Miroslav Grimmel
Záhradnícka 8
971 01 Prievidza
Tel.: 0905 407 891
Email: mg@grimmel.sk